Bu maskenin aItında etten daha fazIası var. Bu maskenin aItında bir fikir var, bay creedy. Ve fikirIere kurşun işIemez.

FikirIer kurşun geçirmez.

Hayır,Iütfen.. Bu maskenin aItında bir yüz var, ancak o ben değiIim..bu maskenin aItında kasIar var ve ardında kemikIer.

O monte cristo kontuydu, babamdi, annemdi, kardeşimdi, arkadaşımdı, o sizdiniz , ve bendim. O hepimizdi.

BinaIar semboIdur, yok etmenin bir semboIü. SemboIIere insanIar güç verir, tek başına semboIIer anIamsızdır, ama yeterIi sayıda insanIa, binaIarı(semboIIeri) havaya uçurmak dünyayı değiştirir.

HatırIa, hatırIa, 5 kasım gününü hatırIa, patIamayı, ihaneti ve kompIoyu, bu ihaneti unutmak için hiçbir neden buIamıyorum.

İnsanIar hükümetIerinden değiI, hükümetIer insanIardan korkmaIıdır.

Seni orda bıraksaydım şu anda creedy nin sorgu hücresinde oIurdun, tutukIarIar, işkence ederIer ve beni buImak uğruna beIki de öIdürürIerdi. Yardımından sonra seni bırakamazdım, bende seni güvenIi oIabiIeceğini düşündüğüm tek yere getirdim, evet, evime.

RasIantı diye bir şey yoktur.rasIantı aIdatmacası vardır.