***Sadece benimle zafere ulaşırsın.

***Onları yoluma çıktıklarına pişman edicem.

***Rakibin zaaflarını kullan.

***Benzersiz bir güç.

***Kaç bakalım zavallı.

***Korkaklığa tahammülüm yok.

***Asla geri çekilme.

***Emir verildi.

***Bana açık verme aksi halde canını yakarım.